YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okulumuz uyguladığı yoğun Yabancı Dil ders programı sayesinde Ortaokul öğrencilerinin İngilizce ve İspanyolca dilbilgisine tamamen hakim olarak Lise eğitimlerine başlamalarını sağlamaktadır. TEOG sınavı için yoğun bir şekilde hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizle yüksek başarılar hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin dil edinme yolculukları dilbilgisinin yanısıra İngilizce ve İspanyolca anlama-dinleme ve konuşma dersleriyle de desteklenmektedir.   


YABANCI DİL EĞİTİMİ KULLANILAN TEKNİKLER


Drama Tekniği

İngilizce öğretiminde uygulanan Drama Tekniği, düşüncelerin,duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur.Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir. 

Grup Çalışması Tekniği
           
Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak,İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

Kullandığımız Materyaller
           
Audio CD/Casette 
Flashcard’lar 
Posterler 
Dersin konusuna uygun içerikte Worksheet’ler kullanılmaktadır.