YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

İNGİLİZCE & İSPANYOLCA
    

İlkokul öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren yoğunlaştırılmış İngilizce dersi almaktadırlar. Derslerimiz Görsel - işitsel hafızaya yerleştirilmek üzere bölümümüzün kendi bünyesinde hazırladığı materyaller ve yaş gruplarına uygun yayınlar ile sürdürülür. Klasik ders işleme mantığından uzak durularak, yenilikçi yöntemler uygulanır. İngilizcenin yanısıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca da öğrenen öğrencilerimiz,dördüncü sınıfın sonunda bu dillere ilişkin temel bilgileri edinmiş olurlar. Öğrencilerimiz bu süreçte İngilizce ve İspanyolca'yı kolaylıkla anlayabilecek ve büyük ölçüde konuşabilecek duruma gelirler.   

 
YABANCI DİL EĞİTİM METOTLARIMIZ

           

 TPR (Total Physical Response)
           
James Asher’in kurucusu olduğu bu metot, şarkı, ritim ve oyun kullanımını destekleyen bir metot olarak okul öncesi dönemde kullanılmaya oldukça uydun bir yöntemdir. Bu metot çocuklarda stresi azaltarak; 

Yaparak öğrenmeyi, 
Kendine güven oluşturmayı, 
Öğrenmeyi somutlaştırmayı, 
Anladığını uygulamayı ve öğrencilerin çalışmalarında usta oldukları düzeyin ötesinde devam etmelerini destekler. 
 
KULLANILAN TEKNİKLER

Drama Tekniği

İngilizce öğretiminde uygulanan Drama Tekniği, düşüncelerin,duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur.Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir. 

Oyun Tekniği
           
Bu teknikle, okul öncesi dönemde ki çocuklara kazandırılması hedeflenen davranış oyun aracılığıyla,eğlenerek edindirilmektedir.

Grup Çalışması Tekniği
           
Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak,İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

Kullandığımız Materyaller
           
Audio CD/Casette 
Flashcard’lar 
Puppet ( kukla )
Posterler 
Hikaye Kartları ve dersin konusuna uygun içerikte Worksheet’ler kullanılmaktadır.

İSPANYOLCA 


İspanya’dan başka Brezilya’nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil olan İspanyolca, dünya genelinde İngilizceden sonra en geçerli ticaret dilidir. İspanya ile ülkemiz arasında ticaret hızla artmakta ve böylece İspanyolca bilen kişi gereksinimi büyümekte, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.

İspanyolca derslerimizde, şarkılar, hikaye anlatımı, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemler kullanılmaktadır. Amacımız öncelikle bu dili öğrencilerimize sevdirmek, dilin farkındalığını yaşatmak ve bu sayede onları İspanyolca konuşmaya teşvik etmektir.