YABANCI DİL

İNGİLİZCE 


Anaokulumuzdaki İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizce’yle ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizce’yi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktır.

Hedefimiz, çocuklarımız okul sıralarında yerlerini almadan önce Türkçe Dil Etkinliklerinin yanı sıra , İngilizcede de sağlam bir temel oluşturmaktır.

İkinci bir dil edinmek için kritik bir yaşta olan çocuklarımıza İngilizce en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır. Yapılan testlerde okulöncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların,matematiksel algıda,mantıksal bağ kurmada ve problem çözümlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
 

YABANCI DİL EĞİTİM METOTLARIMIZ

           

 TPR (Total Physical Response)
           
James Asher’in kurucusu olduğu bu metot, şarkı, ritim ve oyun kullanımını destekleyen bir metot olarak okul öncesi dönemde kullanılmaya oldukça uydun bir yöntemdir. Bu metot çocuklarda stresi azaltarak; 

Yaparak öğrenmeyi, 
Kendine güven oluşturmayı, 
Öğrenmeyi somutlaştırmayı, 
Anladığını uygulamayı ve öğrencilerin çalışmalarında usta oldukları düzeyin ötesinde devam etmelerini destekler. 
 
KULLANILAN TEKNİKLER

Drama Tekniği

İngilizce öğretiminde uygulanan Drama Tekniği, düşüncelerin,duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur.Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir. 

Oyun Tekniği
           
Bu teknikle, okul öncesi dönemde ki çocuklara kazandırılması hedeflenen davranış oyun aracılığıyla,eğlenerek edindirilmektedir.

Grup Çalışması Tekniği
           
Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak,İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

Kullandığımız Materyaller
           
Audio CD/Casette 
Flashcard’lar 
Puppet ( kukla )
Posterler 
Hikaye Kartları ve dersin konusuna uygun içerikte Worksheet’ler kullanılmaktadır.

İSPANYOLCA İspanya’dan başka Brezilya’nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil olan İspanyolca, dünya genelinde İngilizceden sonra en geçerli ticaret dilidir. İspanya ile ülkemiz arasında ticaret hızla artmakta ve böylece İspanyolca bilen kişi gereksinimi büyümekte, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.

Anasınıfından itibaren başladığımız İspanyolca derslerimizde, şarkılar, hikaye anlatımı, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemler kullanılmaktadır. Amacımız öncelikle bu dili öğrencilerimize sevdirmek, dilin farkındalığını yaşatmak ve bu sayede onları İspanyolca konuşmaya teşvik etmektir.