Koçluk Sistemi

İlkokul - Ortaokul - Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulanan bu sistemde öncelikli amaç, öğrencilerin sosyal hayatlarını, ev ortamlarını bilerek ve inceleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda çalışma düzeni oluşturmaktır. Akademik ders öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin bireysel tanıma testleri ve görüşmeleri sonrasında her öğrenci için bir koç öğretmen tespit edilir. Bu öğretmenler, diğer ders öğretmenleri ile düzenli olarak yaptıkları görüşmelerle , öğrencinin akademik durumu ve eksiklikleri konusunda her hafta değişen farklı çalışma programları hazırlarlar.

Öğrencilerin bireysel öğrenme ve yaşam farklılıkları göz önüne alınarak uygulanan bu sistemde, her öğrencini okulda bir velisi olur. Ebeveynlerle irtibat halinde olan koç öğretmen gerek davranış, gerekse akademik olarak öğrenciyi düzenli takip ederek rehber öğretmen desteği ile velilerle süreci paylaşır.