İLKOKUL


Akademik eğitim hayatının ilk halkası olan İlkokul eğitimi çocuğun kişiliğinin oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.
 
Çocuklarımızın psikolojik gelişimlerini tamamlamış, kendine güvenen, düşünen, araştıran, sorgulayan ve kendilerine yeten bireyler olabilmeleri için iyi bir ilkokul eğitimi almaları şarttır.

İyi bir eğitim okulu sevmekle başlar.
 
Okul sıralarıyla ilk kez karşılaşacak olan çocukların okulu sevmesi ise okullarında, sınıflarında mutlu ve huzurlu olmalarına bağlıdır. 
 
Temel hedefimiz, ilkokulda öğrenciye gerekli tüm bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, çocuğun eğitim-öğretim hayatından soğumadan mutluluk içinde okuluna devam edebilmesidir. Bu yüzden, “Önce Mutlu Çocuklar” diyerek yola çıktık ve hergün öğrencilerimizin mutlu yüzlerini görerek hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.
 
Biliyoruz ki, okumanın ve öğrenmenin tadını alan çocuklar, ileriki yıllarda daha da karmaşıklaşacak olan ders konularına kolaylıkla adapte olacak ve eğitim hayatlarına zorlanmadan devam edebileceklerdir.
 
İlkokul eğitimi, sadece temel bilgi ve becerilerin kazanılacağı bir süreç değildir; çocuğun, ailesini, yakın çevresini, içinde yaşadığı toplumu ve ülkesini anlayarak kendini konumlandıracağı, saygı ve sevgiyi gözeterek ilişkiler kurmayı öğreneceği, milli ve dini değerlerini öğreneceği, kısaca dünyayı anlayacağı ilk duraktır.
 
Akademik, kültürel ve psikolojik gelişimin ilk halkası olan ilkokul, aynı zamanda çocuğun fiziksel ve sanatsal gelişiminin nasıl yönleneceğini de belirleyen süreçtir. Her çocuğun kendine özel yetenekleri ve ilgi alanları bulunur. Hangi alanda yetenekli olduğunu gerçek anlamda kavrayabilmesi için bu yaş aralığındaki çocuklar özel ilgiye muhtaçtır.
 
Çocuklarımız hızla büyümektedir. Bugün ilkokula başlayan bir çocuk, göz açıp kapayıncaya kadar ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi olacak ve kendisini sürekli daha zor, daha hızlı, daha karmaşık eğitim süreçlerinin içinde bulacaktır. Bu nedenle öğrencinin okuduğunu anlayabilmesi, kendini ifade edebilmesi, soyut kavramları anlayabilmesi ve eksiği olmadan bir üst kademeye geçmesi oldukça ödemlidir.
 
Okulumuzda tüm bu şartları karşılamak üzere, ilkokul öğrencilerimiz Sınıf Öğretmenlerinin yanı sıra, spordan görsel sanatlara, ingilizceden müzik eğitimine, ispanyolcadan dramaya kadar her branşta alanında uzman öğretmenler tarafından eğitilmektedir.

Çocuklarınızı güvenle bize emanet edebilirsiniz.

Unutmayın, ÖNCE MUTLU ÇOCUKLAR.