Hafta Sonu Etütleri

İlkokul kademesinde haftasonu etütlerimizde öğrencilerimiz eksik olduğu konularda konu tekrarı yaparak sınıf etütleri ve deneme sınavı sonuçlarına göre  birebir etütler  almaktadır. Öğrencilerimizin  kazanım değerlendirme analizlerine göre yapamadıkları sorularda öğrenme eksiklerini tamamlamak için koç öğretmen, rehberlik servisi, veli, öğretmen ve idare işbirliği ile öğrencinin sürekli takibi sağlanır.