Okulumuzda çoklu zeka sistemine dayalı eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuk merkezli olan bu eğitim programında çocuklarımızın her alanda gelişimi dikkatle izlenir. Desteklenmeye ihtiyaç duyulan noktalar, birebir ilgi ve paylaşımla geliştirilir.

Çocuklarımızın yetenekleri  bizler için çok önemlidir. Bu yetenekleri keşfedilerek desteklenerek aileleri ile paylaşılır. Oyun temel faktör olarak benimsenir.  Özgün, bilimsel, sanat içerikli yaklaşımlarla çocuklarımızın çok yönlü gelişimleri desteklenir. Öğrencilerin deneyerek, eğlenerek , yaşayarak öğrenebilecekleri bir süreç  ortaya konur. Başarıları ödüllendirilerek öz  güvenlerinin gelişmeleri sağlanır.

Programlarımız, öğrencilerin yaş seviyeleri , ilgileri  göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Her çocuğun farklı olduğu anlayışından yola çıkılarak eğitim yaklaşımlarımız hayata geçirilir. Çocukların kişisel yetenek ve kapasitelerini  güvenli  ortamlarda özgürce geliştirebildikleri fark ortaya koyan yöntemler benimsenmiştir.  Çocuklarımızın hayal güçlerini  rahatlıkla  geliştirebilecekleri doğal ortam oluşturulur.  Deneyimli, alanında uzman olan öğretim kadrosuyla öğrencilerin zeka kapasitelerinin geliştirilmesi , iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu gerçekleşirken ailenin de eğitim ortamına aktif olarak katılımı sağlanır. Eğitim programımız; çocukların bireysel gelişimini , sosyalleşmesini , kendini ifade edebilmesini ve, yeni bilgiler öğrenmesini , öğrendiklerini uygulamasını farklı insanlarla paylaşmasını, mutlu bir birey olmasını sağlayacak çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır. Öğrenciler bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişimlerini tamamlayarak bir üst öğretim kurumuna hazır hale gelirler. 

Anasınıfı Çalışmalarımız ile ilgili linkler aşağıdadır

Bahara Hoşgeldin Partisi  

Fide Ekimi

Kitap Okuma Saati


Kompozisyon


Akıl Oyunları

Beden Eğitimi


Okula Hazırlık Çalışmaları


Rehberlik Derslerimiz


Yüzme Saati


Göster - Anlat Etkinliği


Kışa Hoşgeldin Partisi


Boyama Saati


Mevsim Döngüsü


Duygular Etkinliği