KAYIT ŞARTLARIMIZ

İlköğretim okulu mezunları.
Lise eğitimine başlayamamış olanlar.
Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.
Lise son sınıfta beklemeli olanlar. 
Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar.
0-47 kredililer Lise 1’e,
48-95 kredililer Lise 2’ye,
96-144 kredililer Lise 3’e,
144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler.


Meslek liseleri 1. sınıftan ayrılanlar veya 2. sınıfa geçenler de 
okulumuza kayıt yaptırabilirler.