Lise döneminde sınıf geçme başarısını gösterememiş ve gündüz eğitim hakkını kaybetmiş bireylere akşam lisemiz yeni bir şans vermektedir. İkinci kez sınıf tekrarı yapmış 18 yaş altı ve üstü herkes akşam liselerine kayıt yaptırabilir. Akşam lisemiz milli eğitim bakanlığına bağlıdır ve milli eğitim bakanlığının sunduğu program dahilinde eğitim vermektedir.


Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam lisemizin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezuniyeti imkanı sağlayan akşam lisemiz, üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı sunuyor.